Γυναικείο στήθος

Πολλές γυναίκες μετά από μεγάλη απώλεια βάρους είναι προβληματισμένες σχετικά με το στήθος τους .Οι μαστοί αποτελούνται κυρίως από λίπος και κατά συνέπεια με την μεγάλη απώλεια βάρους το στήθος εμφανίζει πτώση λόγω απώλειας του λίπους και οι μαστοί εμφανίζονται επίπεδοι. Η διαμόρφωση του περιγράμματος του στήθους είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που οδηγούν τις γυναίκες με απώλεια βάρους στο ιατρείο μας.

Η αυξητική του στήθους σε αυτή την κατηγορία των γυναικών διαφέρει από την κλασσική αυξητική στήθους σε γυναίκες χωρίς αυξομειώσεις βάρους. Γενικά απαιτούνται μεγαλύτερες τομές γιατί πρέπει να αφαιρεθεί το δέρμα που περισσεύει. Βέβαια υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που η απώλεια βάρους δεν έχει επηρεάσει πολύ το δέρμα και τότε σε αυτές μια κανονική προσθετική στήθους με πολύ μικρή τομή μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Αυτή η κατηγορία των γυναικών είχαν Α έως ΒΒ συνήθως πριν την απώλεια βάρους. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και έτσι αντιμετωπίζεται στο πρώτο μας ραντεβού στο ιατρείο.

Ανόρθωση στήθους ή Αυξητική στήθους

Εάν έχετε στο μυαλό σας να διορθώσετε το στήθος θα πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να χρειασθείτε είτε ανόρθωση στήθους είτε αυξητική είτε συνδυασμό των δύο. Κρατείστε στο μυαλό σας όταν λέμε ότι μπορεί να χρειασθείτε και ενθέματα δεν εννοούμε τα μεγάλα στήθη.

Πρέπει να ξέρετε ότι ο ρόλος μας είναι να αποκαταστήσουμε το περίγραμμα του στήθους και γι' αυτό το λόγο συζητάμε μαζί σας όλες τις επιλογές αλλά και λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν μας τις επιθυμίες σας.

Η ανόρθωση του στήθους από μόνη της θα ανορθώσει το στήθος σας αλλά πολλές γυναίκες μπορεί να μην είναι ικανοποιημένες γιατί το στήθος πιθανότατα θα συνεχίσει να είναι επίπεδο και χωρίς προβολή που δίνει την αίσθηση της νεανικότητας στους μαστούς.

Τα ενθέματα σιλικόνης
ουσιαστικά αντικαθιστούν τον χαμένο όγκο του στήθους λόγω της μεγάλης απώλειας βάρους και δίνουν την φυσική του πάλι όψη.

Ανόρθωση-Μείωση στήθους

Πολλές γυναίκες είχαν μεγάλο στήθος που με την απώλεια βάρους χαλάρωσε αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλο. Τότε αυτές οι γυναίκες θα χρειασθεί να υποβληθούν σε ανόρθωση και μείωση στήθους. Συνεπώς η πλαστική χειρουργική του στήθους μετά από απώλεια βάρους είναι διαφορετική σε κάθε γυναίκα και έτσι το αντιμετωπίζουμε στο ιατρείο.

Μπορείτε να δείτε τα πάντα για τις επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής του στήθους
είτε στο εξειδικευμένο μας site:
www.breast-surgery.gr

 

 είτε στο κεντρικό μας site με το πλούσιο αριθμό περιπτώσεων
www.kapositas.gr